گر بر سر نفس خود امیری مردی

                          گر از دگران خورده  نگیری  مردی

                          مردی  نبود   فتاده  را  پای  زدن

                          گر  دست  فتاده  را بگیری مردی

+ نوشته شده توسط شاعری از دیار خاموش در پنجشنبه یازدهم شهریور ۱۳۸۹ و ساعت 2:17 |


Powered By
BLOGFA.COM


Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.